Naša chránená dielňa Duban sa zaoberá najmä balením rôznych výrobkov, manuálnym skladaním a prácou s jednoduchými strojmi.


 

Chránená dielňa Duban je spoločnosť s priznaným postavením chránenej dielne s účinnosťou od roku 2014 podľa § 55 zákona 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe právoplatného posudku orgánu na ochranu zdravia. Zamestnávame skupinu znevýhodnených obyvateľov, ktorý majú pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť viac ako 40% a viac ako 70%. V tomto zmysle máme zamestnaných viac ako 96% pracovníkov s rôznym handicapom v rôznych pracovných zaradeniach.

Naša chránená dielňa začala prijímať prvých ZŤP zamestnancov v roku 2014. Aktuálne máme 21 zamestnancov, všetci z rôznym stupňom zdravotného postihnutia. Postupne priberáme ďalších spoluobčanov. Nakoľko máme pripravené priestory na ďalší rozvoj a sme pripravení aj na bezbariérové pracovisko z tohto dôvodu jednáme s ďalšími dodávateľmi najmä z Trnavy a blízkeho okolia. Po podpísaní kontraktov plánujeme zamestnavať aj imobilných občanov, vozíčkarov najmä z TT a okolia.

Naši zamestnanci chránenej dielne sú veľmi zruční a flexibilní, ich hlavnou devízou je, že si vážia prácu, ktorú nemohli kvôli rôznym zdravotným problémom istý čas vykonávať. Väčšinou sú to rekonvalescenti, ktorí prežívajú určitú etapu života a ich cieľom je vrátiť sa do normálneho profesijného života.

Predmety činnosti našej chránenej dielne sú:

Čo je to chránená dielňa?


 

Chránená dielňa alebo chránené pracovisko sú pracoviská, kde pracuje v pracovnom pomere minimálne 50 % občanov so zdravotným postihnutím, ktorí nie sú schopní nájsť si zamestnanie na otvorenom trhu práce, alebo pracoviská, na ktorých sa občania so zdravotným postihnutím zaškoľujú alebo pripravujú na prácu. Pracovné podmienky vrátane nárokov na pracovný výkon sú na týchto pracoviskách prispôsobené zdravotnému stavu občanov so zdravotným postihnutím.


 

Zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím


 

Podľa zákona o službách zamestnanosti č. 5/2004 Z.z o službách zamestnanosti zamestnávateľ, ktorý zamestnáva najmenej 20 zamestnancov je povinný zamestnávať 3,2 % zamestnancov so zdravotným postihnutím z priemerného evidenčného počtu jeho zamestnancov za rok.

Pokiaľ túto podmienku zamestnávateľ nespĺňa je povinný odviesť odvod za nesplnenie tohto podielu úradu práce, a to vo výške 0,9 násobku celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za prvý až tretí štvrťrok uplynulého roku.

Nemusíte však platiť odvod úradu práce za to, že nezamestnávate občanov so zdravotným postihnutím. Využite náhradné plnenie. Vieme Vám poradiť.


 

Náhradné plnenie


 

Oveľa výhodnejšou možnosťou pre Vás, ako splniť zákonné podmienky a neplatiť úradu práce odvod je náhradné plnenie, t.j. zadať zákazku chránenej dielni, teda objednať si u nás výrobky alebo služby, ktoré potrebujete. Naša chránená dielňa Vám pri každej zákazke vystaví doklad o náhradnom plnení, čím budete mať povinnosť splnenú a nemusíte platiť odvod. Vaša firma bude mať zrealizovanú zákazku, ušetrí finančné prostriedky a hlavne budete vedieť, kde konkrétne Vaše peniaze skončili, a zároveň tým podporíte prevádzku pracovných miest pre handicapovaných občanov. O možnostiach a problematike ohľadom zadania zákazky a náhradného plnenia Vás radi poinformujeme na osobnom stretnutí, telefonicky alebo e-mailom.

Naši najvýznamnejší zákazníci

BENTELER
KOH-I-NOR
a viacero iných významných nábytkárskych firiem

Fotogaléria

Kontaktujte nás